Traficline®
Самозаключващи се PVC подови плочи

 • Здрави
 • Устойчиви
 • Противохлъзгащи
 • Ергономични
 • Екологични (100% рециклируеми)
 • Естетични ( с възможност за индивидуални решения)
 • Изолиращи (топло и шумоизолация)
 • Разнообрзаен дизайн
 • Лесни за монтаж (и демонтаж)
 • Мобилни (вземете пода със себе си, когато си тръгнете )

                                                                                                                                                                                                            много повече от под...

Изключително подходящи за:  

 • Индустриални зони
 • Места подложени на тежък трафик
 • Производствени и складови помещения
 • Обществени сгради
 • Магазини
 • Автосервизи
 • Гари и летища
 • За защита на постоянни подове, по време на общесвени мероприятия
 • Подове на временни конструкции на открито и закрито
 • Подходящи за детски центрове, зони за игра, тераси.
 • Възможност за доставка по заявка  на  плочи за приложение в хладилни зони устойчиви до –20°C

 

Stainproof® - дълготрайна защита против петна и замърсяване - специална обработка
на плочите за изключително лесна поддръжка. Световна иновация!


Много лесен и бърз монтаж

Серии :